Despre Portalul Guvernamental de Date

Este o resursă informațională publică, creată în scopul asigurării unei experiențe calitative, holistice și integrate pentru toți cei interesați de a accesa și utiliza datele care sunt colectate și produse de autorități, instituții publice, Guvern în general.

Obiectivul Portalului Guvernamental de Date este de a oferi utilizatorului informația de care are nevoie atunci când are nevoie și în forma cea mai proprie obiectivului urmărit. Acesta reunește informații din mai multe resurse informaționale ale instituțiilor publice (direct și indirect), cu excepția informațiilor ce cad sub incidența legislației cu privire la secretul de stat, sau altei legislații speciale.

Portalul Guvernamental de Date reprezintă o agregare a 3 inițiative ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul datelor și anume:

  • publicarea seturilor de date deschise ale ministerelor și instituțiilor administrației publice centrale în scopul facilitării accesului cetățenilor la date, participării lor active în procesul decizional (parte a inițiativei globale Open Government Partnership);
  • implementarea mecanismelor de acces și căutare a datelor publice;
  • asigurarea accesului controlat la informație pentru entitățile ce dețin un temei și scop legal.