Вы здесь

Banca Mondială a publicat primul studiu de caz dedicat parcursului RM în procesul e-transformării guvernului

„...Republica Moldova este una dintre primele țări din regiune și printre primele 16 țări din lume care a lansat un portal de date deschise.” „...Inițiativele Republicii Moldova de a deschide Guvernul și datele cu caracter public prin valorificarea Tehnologiilor Informaționale vor duce la îmbunătățirea serviciilor publice, la creșterea transparenței și la promovarea inovațiilor.” „...Moldova se confruntă acum cu o provocare dublă: nevoia de a face reforme în scurt timp, pe când cererea și oferta de implementare a Tehnologiilor Informaționale sunt aplicate pe termen lung.”

Acestea sunt doar câteva dintre ideile pe care le puteți regăsi în prima cercetare-studiu de caz dedicată țării noastre: „The Journey of Open Government & Open Data Moldova” („Guvern și Date Deschise. Parcursul Republicii Moldova”), care a fost scrisă de un grup de experți sub egida Băncii Mondiale și publicată pe pagina de internet http://www.scribd.com/doc/99595560/The-Journey-of-Open-Government-and-Open-Data-Moldova.

Studiul „The Journey of Open Government & Open Data Moldova” se bazează pe sondaje, date observaționale și interviuri realizate cu actorii-privind obiectivele principale și evoluția inițiativelor „Guvern Deschis”  și „Date Deschise” ale Republicii Moldova.

În lucrare este inclus, de asemenea, un studiu comparativ al datelor deschise din Moldova în relație cu alte inițiative de acest gen din alte țări, cu accent pe modelele conceptuale de date deschise din țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate.

Pe de altă parte, studiul oferă o incursiune unică în platforma de acces a „Date Deschise” (Open Data) din Moldova și a modelelor de utilizare de la lansarea acesteia, în aprilie 2011.

În cele din urmă, autorii lucrării propun o foaie de parcurs pentru a avansa în procesul de e-Transformare, descriind principalele bariere, precum și factorii de susținere pentru astfel de inițiative, astfel încât acestea să fie sustenabile și instituționalizate pe termen lung.

O secțiune aparte din lucrare este dedicată evoluției inițiativei Guvernului Republicii Moldova de a deschide datele publice și oferă o perspectivă unică asupra portalului data.gov.md și a modelelor de utilitzare a paginii.

Accesul la studiul „The Journey of Open Government & Open Data Moldova” este gratuit. Opiniile și comentariile dumneavoastră le puteți adresa autorilor principali: Hanif Rahemtulla, specialist în Governance și Geospace al Băncii Mondiale (hrahemtulla@worldbank.org) și Irina Tișacova, coordonator Guvernare Deschisă la Centrul de Guvernare Electronică al Republicii Moldova (irina.tisacova@egov.md).

Categorie: