Вы здесь

În Republica Moldova a fost lansat registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal

15 AUGUST, 2012, CHIȘINĂU. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a lansat Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, ceea ce asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Potrivit legii, operatorii de date cu caracter personal sunt obligați să notifice Autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal înainte de a începe operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Totodată, acțiunea vine să asigure realizarea punctului 37 al Progamului național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize.
Registrul reprezintă un sistem informațional care permite înregistrarea on-line și evidența tuturor operatorilor de date cu caracter personal. La fel, permite înregistrarea bazelor de date, sistemelor informaționale și informatice în care sunt stocate și prelucrate datele cu caracter personal.

Beneficiarii noului produs sunt atât operatorii de date cu caracter personal, care sunt obligați să se înregistreze în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, cât și orice persoană, care va putea afla ce entități și în ce scopuri prelucrează datele lor cu caracter personal.
Această soluție informatică oferă o interfață publică WEB care permite accesul și vizualizarea informației publice privind operatorii de date cu caracter personal și sistemele informatice sau informaționale înregistrate. La fel, permite monitorizarea accesului asigurându-se securitatea și confidențialitate maximă a datelor cu accesibilitate limitată, precum și a utilizatorilor.
Beneficiile urmărite în rezultatul implementării registrului:
-    creșterea eficienței și transparenței activității Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ;
-    reducerea inconveniențelor aferente procesului de recepționare a cererilor de înregistrare, modificare sau radiere a datelor din Registru;
-    asigurarea posibilității schimbului electronic de date;
-    popularizarea serviciilor de informare și deservire a solicitărilor în regim on-line;
-    reducerea cheltuielilor legate de procesarea cererilor operatorilor de date cu caracter personal;
-    reducerea costurilor legate de prelucrarea informației pe suport material tradițional (hârtie) prin trecerea la procesarea informației exclusiv în format digital.

Registrul va fi administrat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.
Sistemul informațional pentru elaborarea serviciului Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal a fost achiziționat de Centrul de Guvernare Electronică, costurile fiind acoperite din Fondul Bugetar Moldova Electronică 2011. Sistemul a fost implementat de S.C. „TEAMNET” S.A. în colaborare cu S.C. „TEAMNET” S.R.L.

Categorie: