Вы здесь

Intrați sau înregistrați un cont pentru a sugera o aplicație.

Приложения

Dezvoltarea serviciilor în bandă largă la puncte fixe în unitățile administrativ-teritoriale

Aplicația oferă informație referitor la penetrarea serviciilor în bandă largă și furnizori autorizați, care activează în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.


Harta animată "Ratele mișcării naturale a populației"

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicații permite observarea evoluției în profil teritorial a indicatorilor ce țin de mișcarea naturală a populației, și anume: născuți-vii, decedați, sporul natural, căsătorii, divorțuri și numărul deceselor copiilor pînă la 1 an, în perioada anilor 2003 pînă în prezent. Indicatorii sînt prezentați la 1000 locuitori, iar numărul deceselor sub 1 an la 1000 născuți-vii.

Piramida animată a populației

Piramida populației reprezintă o ilustrare grafică a structurii populației Republicii Moldova pe vîrste și sexe începînd cu anul 1980 pînă în prezent.

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicații permite observarea schimbării în timp a tabloului demografic, urmare a fluctuațiilor anuale a nașterilor și deceselor, impactului migrației, altor fenomene demografice, precum și cauzelor indirecte, cum ar fi schimbarea stilului de viață (de ex. ce țin de fertilitate sau durata vieții).


Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum

Calculatorul Indicelui Preturilor de Consum permite calculul indicelui preturilor de consum si ratei inflatiei pentru orice perioada incepind cu anul 1994.

De asemenea, poate fi calculata valoarea estimativa a marfurilor si serviciilor in perioada de analiza in comparatie cu cea din perioada de referinta.


Grafice animate în domeniul statisticii forței de muncă

Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestor aplicații permite observarea schimbării în timp a evoluției ratei șomajului și migrației populației pe trimestre și grupe de vîrstă începînd cu anul 2000 pînă în prezent.

Aplicațiile au fost create în colaborare cu Centrul de Vizualizare a Datelor al Oficiului Național de Statistică al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Identificarea residuurilor si cartografierea zonelor poluate

Aplicatia Web SIG este elaborata in cadrul proiectului "Managementul si eliminarea stocurilor de Poluanti Organici Persistenti" Identificarea residuurilor POP si Cartografierea zonelor poluate cu scopul de a informa populatia si specialistii cu locatiile, caracteristicile si riscurile legate cu zonele POP.