InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Administrația Națională a Penitenciarelor153
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenția de Mediu42
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1655
Agenția Moldsilva126
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca454
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Agenția Proprietății Publice6412
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenția Servicii Publice1,04441
Agenţia Turismului103
Biroul Naţional de Statistică130129
Biroulul Relaţii Interetnice22
Cancelaria de Stat927
Casa Naţională de Asigurări Sociale22812
Centrul Informaţional Agricol908
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Comisia Electorală Centrală55
Compania Naţională de Asigurări în Medicină228
Î.S. Air Moldova228
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Inspectoratul Național de Probațiune164
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Institutul Naţional de Standardizare62
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene326
Ministerul Afacerilor Interne4,492124
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Ministerul Apărării8218
Ministerul Culturii2623
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Economiei și Infrastructurii338125
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării116107
Ministerul Finanţelor77946
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Mediului8434
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Serviciul Fiscal de Stat45044
Serviciul Vamal1811