InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne5,056124
Ministerul Economiei și Infrastructurii350121
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării122113
Ministerul Finanţelor91048
Serviciul Fiscal de Stat52944
Agenția Servicii Publice1,21839
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei4624
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării8218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene4115
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Casa Naţională de Asigurări Sociale24513
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră10913
Agenția Proprietății Publice6712
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice5011
Serviciul Vamal2310
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Compania Naţională de Asigurări în Medicină348
Î.S. Air Moldova228
Cancelaria de Stat927
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenția Moldsilva126
Agenția de Mediu146
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1695
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca454
Inspectoratul Național de Probațiune134
Administrația Națională a Penitenciarelor233
Agenţia Turismului103
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare11