Eşti aici

Banca Mondială acordă suport financiar ONG-urilor care vor veni cu propuneri de proiecte în domeniul contractării deschise

Societatea civilă, media, industria sau asociațiile profesionale, precum și cercurile academice sunt invitate să se implice în transparentizarea procesului de achiziții publice.

Proiectul Contractarea deschisă în Republica Moldova își propune să susțină dezvăluirea informațiilor și participarea sporită în domeniul contractării publice. Mai mult decât atât, proiectul va încerca să crească capacitatea guvernului și a societății civile pentru implicarea constructivă în implementarea contractării deschise în Republica Moldova.
Pentru a implica actorii neguvernamentali la transparentizarea procesului de achiziții publice, Banca Mondială oferă granturi ONG-urilor (și nu numai) care vor propune proiecte în domeniul contractării deschise. Aceste proiecte ar putea include activități precum:
- Elaborarea și testarea instrumentelor de monitorizare;
- Monitorizarea procesului de contractare la câteva etape sau la toate etapele (planificare, concurs, adjudecare, implementare);
- Instruirea și implicarea comunităților în activitățile de monitorizare;
- Dialog/campanii pentru sporirea accesului la achiziții și utilizarea informațiilor aferente achizițiilor și managementului contractelor;
- Monitorizarea proceselor de contractare în cadrul unui proiect sectorial – finanțat de Banca Mondială.

Sub-granturile vor sprijini proiecte în domeniul contractării deschise, realizate de către actorii neguvernamentali în parteneriat cu actorii guvernamentali. Sectoarele principale sunt sănătatea (achiziționarea dispozitivelor medicale) și drumurile.

Prima rundă de aplicare: termenul limită pentru expresiile de interes – 15 iulie 2015.

Menționăm că colaborarea și parteneriatele între părțile interesate este un pilon esențial al contractării deschise în Republica Moldova. Solicitanții vor trebui să demonstreze intenția de a stabili parteneriate cu instituțiile guvernamentale relevante sau să anexeze acordurile existente cu guvernul.

Câștigătorii vor fi selectați după anume criterii. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați acest link: http://goo.gl/xDQsr7

Categorie: