Eşti aici

Cetățenii vor obține mai ușor informații publice de interes general

24 februarie 2014. Cu prilejul zilei internaționale a datelor deschise marcată pe 22 februarie, Centrul de Guvernare Electronica (CGE) a lansat o versiune mai accesibilă și eficientă a portalului www.date.gov.md, în cadrul unui eveniment special, cu participarea Directorului de Ţară al Băncii Mondiale, Abdoulaye Seck și actori – cheie în domeniu, precum reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Centrale, societăţii civile, Consiliului Naţional pentru Participare, sectorului privat şi cel academic.

Progresul Moldovei în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Dechisă

Primul Raport de Progres al Moldovei în implementarea Planului de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă indică progrese notabile privind o serie de angajamente ambițioase, precum creșterea accesului la informațiile privind bugetul de stat, creșterea transparenței în ceea ce privește procesul decizional, precum și deschiderea datelor prioritare.

Ce plătesc eu la stat?

Cum zicea și Benjamin Franklin, achitarea impozitelor este o certitudine, ca și moartea. La fel de cert este și rolul impozitelor pe care îl achită fiecare din noi în dezvoltarea unei societăți democratice. Aceste plăți sunt folosite pentru construcția școlilor, șoselelor, podurilor, la plata profesorilor sau a medicilor, la sprijinirea culturii și multe altele.

Guvernul Republicii Moldova lansează prima platformă electronică de gestionare a asistenței externe

Cancelaria de Stat a lansat o hartă interactivă cu privire la gestionarea asistenței externe. Noua platformă prevede monitorizarea programelor de asistență externă, vizualizarea grafică și pe hărți a proiectelor, localizarea lor geografică, precum și posibilitatea de generare a rapoartelor la solicitarea utilizatorilor.

Cheltuielile republicii moldova pentru sănătate în context regional

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare lansează astăzi un nou infografic pe tema cheltuielilor pentru sănătate. Acesta descrie poziția Moldovei în context regional privind cheltuielile pentru sănătate și evoluția acestor cheltuieli în ultimul deceniu.

În anul 2012, cheltuielile pentru sănătate din Bugetul Public Național pe cap de locuitor constituiau 1338 MDL, față de 438 MDL în 2005. Cheltuielile din BPN pentru sănătate au crescut de trei ori față de 2005.

Cât ne costă personalul din sectorul bugetar

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare lansează astăzi un infografic pe tema cheltuielilor de personal din sectorul bugetar.

Pentru a plăti salariul unui angajat din sectorul bugetar în 2012, fiecare locuitor al țării contribuia cu 2363 lei anual. Cheltuielile de personal au crescut de 1,2 ori în perioada 2010-2012, față de 2005-2009, iar cele mai mari creșteri ale salariilor au fost înregistrate pentru învățământ, cultură și sport, și asistența socială.

Plătim pentru școli ce pustiesc

În perioada 2005-2012, în Republica Moldova au fost instruiți în medie 430 mii elevi pe an, cu o tendință puternică de reducere a numărului de elevi de la an la an. Astfel, observăm o tendință de scădere a numărului mediu de elevi pe școală, de la 333 elevi în 2005 la 263 elevi în 2013. În timp ce numărul școlilor a diminuat cu 10,2% (157 școli închise), numărul de elevi a scăzut cu 29,2%. Cele mai multe școli au fost închise în zona centru (60), 40 școli în zona nord, 26 școli în municipiul Chișinău, 25 școli în zona sud, și 6 în UTA Găgăuzia.

Cetățenii vor putea reutiliza informațiile publice

Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat astăzi Hotărârea de Guvern privind implementarea Legii nr. 305 din 26 septembrie 2012, cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Hotărârea de Guvern stabilește condițile de accesare și reutilizare a informațiilor din sectorul public, obligând instituțiile publice să ofere infomații despre datele publice colectate. Cetățenii vor avea astfel acces sporit la informațiile cu caracter public în formate deschise și procesabile automat, și le vor putea reutiliza atât în scopuri necomerciale cât și în scopuri comerciale.