Eşti aici

Noutăți

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

California to Pilot Statewide Open Data Portal

Officials announce plans for a next-gen open data portal for agencies and departments. California is hatching plans to pilot a next-gen open data portal to house all of its public agency data under one roof. Next steps for the site are to add data sets from four additional departments by the end of February with the goal to replace the state’s aging open data site Data.ca.gov with a beta version by June.

Open call: Become part of the working group on open government

In 2012 the Government of the Republic of Moldova joined the Open Government Partnership, having implemented since then two action plans, which are based on initiatives of transparency, open data and civic participation. As a member of this global initiative, the Moldovan Government has the responsibility to develop and present in 2016 the third Action Plan for a period of two years (2016-2017). Any National Action Plan for an Open Government should be co-created with civil society and other stakeholders/relevant players as business, academic environment, citizens, etc.

Открытое обращение: Станьте частью рабочей группы по открытому правительству

В 2012 году Правительство Республики Молдова присоединилось к Партнерству «Открытого правительства», внедрив, с тех пор, два плана действий, которые основаны на инициативах, связанных с прозрачностью, открытостью данных и гражданским участием. В 2016 году, в качестве члена данной глобальной инициативы, ответственностью Правительства Республики Молдова станет разработка и представление плана действий на двухлетний период (2016-2017).

Apel deschis: Devino parte a grupului de lucru privind guvernarea deschisă

Guvernul Republicii Moldova a aderat la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în anul 2012, implementând de atunci două planuri de acţiuni care au la bază inițiative ce țin de transparență, date deschise, şi participare civică. În anul 2016, Guvernul Republicii Moldova are responsabilitatea, în calitatea sa de membru a acestei inițiative globale, să elaboreze și să prezinte al treilea Plan de acţiuni pentru o perioadă de doi ani (2016-2017).

Republica Moldova – locul 22 în clasamentul Global Open Data Index 2015

Republica Moldova s-a clasat pe locul 22 în topul Global Open Data Index 2015. Astfel, comparativ cu anul 2014, Moldova a urcat 21 de poziții în topul mondial al datelor deschise. Clasamentul prezintă o metodologie care evaluează seturile de date deschise disponibile în 122 de țări din întreaga lume.

Республика Молдова – 22 место в рейтинге Global Open Data Index 2015

Республика Молдова заняла 22 место в рейтинге Global Open Data Index 2015. Таким образом, по сравнению с 2014, Молдова поднялась на 21 позицию в мировом рейтинге открытых данных. Классификация представляет собой методологию, которая оценивает наборы открытых данных, доступных в 122 странах по всему миру.

Republic of Moldova ranks no. 22 in the Global Open Data Index 2015

Republic of Moldova ranks no. 22 in the Global Open Data Index 2015. Thus, compared to 2014, Moldova has climbed 21 positions in the world ranking of open data. The ranking is a methodology that evaluates open data sets available in 122 countries worldwide.

Moldova is followed in the ranking by advanced in eTransformation countries, such as Republic of Korea - ranked no. 23, Austria and Singapore - ranked no. 24 and 25. Taiwan is ranked no. 1 in the Global Open Data Index 2015, followed by the UK and Denmark.