Eşti aici

Noutăți

Setul de inițiative de Date Deschise al Marii Britanii pentru anul 2015

Marea Britanie este clasată pe locul întâi în lume în domeniul datelor deschise de către Barometrul Open Data (2013). Timp de mai mult de un deceniu, guvernele din Marea Britanie de diferite partide politice au construit pe baza inițiativelor de date deschise ale predecesorilor pentru a încuraja deschiderea datelor și reutilizarea acestora în cadrul guvernului.

Open Data Roadmap for the UK 2015

The UK is ranked number one in the world for its leadership in open data by the Open Data Barometer (2013). For more than a decade, UK governments of various political parties have built on the open data initiatives of their predecessors to encourage open data to be released and reused across government.

Open data has emerged as a core component of the UK’s commitment to open policy-making. It is key to the digital transformation of government, which will only continue to increase in pace with the next parliament.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Indexul Global al Datelor Deschise: Doar 11% dintre seturile de date esențiale sunt deschise

Indexul Global al Datelor Deschise încearcă să profite de explozia de portaluri de date guvernamentale deschise, care au crescut de la doar câteva în urmă cu trei ani la aproape 400 în întreaga lume. Open Knowledge a studiat zece seturi de date cheie care au impact asupra tranparenței, responsabilității și asupra celor mai importante servicii pentru cetățeni.

WEEKLY OVERVIEW

Global Open Data Index: Only 11% of Key Datasets Are Open

The Global Open Data Index attempts to make sense of the explosion in open government data portals, which have grown from just a handful three years ago to nearly 400 worldwide. Open Knowledge surveyed ten key data sets that impact transparency, accountability, and key services to citizens.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Стартап в сфере открытых данных, Socrata, получил финансирование в размере $30 миллионов для того, чтобы сделать правительственные данные более доступными

Socrata – стартап, работающий для того, чтобы сделать правительственные данные более доступными для компаний и услуг, получил новые фонды в размере $30 миллионов. Несмотря на то, что Socrata указывает несколько видов продукции на своей веб странице, в основном, она фокусируется на содействии связи между правительством и разработчиками посредством программных интерфейсов (API), приложений и онлайн порталов данных. Целью ее деятельности является повышение прозрачности правительства и вовлечение граждан посредством познания правительственных данных.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Startup-ul de Date Deschise Socrata aduce $30M pentru a face datele guvernamentale mai accesibile

Socrata, un startup care lucrează pentru a face datele guvernamentale mai accesibile pentru companii și servicii, a strâns 30 milioane de dolari în cadrul unei noi finanțări. Deși Socrata menționează mai multe produse pe site-ul său, este axat în principal pe sprijinirea creării unui cadru pentru date guvernamentale și companii precum și dezvoltatori prin interfețe de programare a aplicațiilor (API), aplicații și portaluri de date online. Scopul este de a spori transparența guvernului și implicarea cetățenilor prin scoateera la suprafață a datelor guvernamentale.

WEEKLY OVERVIEW

Open data startup Socrata brings in $30M to make government data more accessible

Socrata, a startup working to make government data more easily accessible to companies and services, has raised $30 million in new funding. Although Socrata mentions several products on its website, it’s mainly focused on helping to bridge government data and companies and developers through application programming interfaces (APIs), applications, and online data portals. The goal is to increase government transparency and citizen engagement through surfacing government data.

OVERVIEW SAPTAMANAL

Ofertă de Curs din partea Consiliului Local: Date Deschise 101

Pentru tehnologi și pasionati de date, Portalul de Date Deschise al orașului New York este o binecuvântare. Marți, 25 Noiembrie, membrul consiliului Vacca va fi gazda unei sesiuni de training condus de membrii din Departamentul de Tehnologia Informației și Telecomunicațiilor a orașului (DoITT) și de Biroul Primarului al Datelor Analystice (MODA). Trainingul se va concentra pe navigarea Portalului de Date Deschise, prezentarea seturilor de date care pot fi cele mai folositoare pentru membrii consiliului, și oferirea de răspunsuri la întrebări.

WEEKLY OVERVIEW

City Council Course Offering: Open Data 101

For civic technologists and the data savvy, New York City's Open Data Portal has been a blessing. On Tuesday, November 25, Council Member Vacca will host a training session led by members from the City's Department of Information Technology and Telecommunications (DoITT) and the Mayor's Office of Data Analytics (MODA). The training will focus on navigating the Open Data Portal, showcasing the data sets that may be most useful to council members, and answering questions.

Centrul de e-Guvernare, prezent la Simpozionul Mondial al Indicatorilor ITC/Telecomunicații (WTIS)

Centrul de Guvernare Electronică a împărtăşit experienţa sa în domeniul datelor guvernamentale deschise în cadrul celui de-al 12-lea Simpozion Mondial al Indicatorilor ITC/Telecomunicații (WTIS) care se desfășoară la Tbilisi, Georgia în perioada 24 - 26 noiembrie 2014.