Eşti aici

Noutăți

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

3 oraşe folosesc datele deschise în moduri creative pentru a rezolva probleme

Bloomberg Philanthropies a lansat o iniţiativă în valoare de 42 milioane de dolari pentru a ajuta oraşele să folosească datele deschise mai bine. Iniţiativa What Works Cities crează un parteneriat cu Harvard Kennedy School, Universitatea Johns Hopkins, Results for America, şi Sunlight Foundation pentru a oferi instructaj tehnic celor 100 de oraşe (cu o populaţie între 100,000 şi 1,000,000) selectate dintre cele care aplică.

WEEKLY OVERVIEW

3 Cities Using Open Data in Creative Ways to Solve Problems

Bloomberg Philanthropies has launched a $42 million initiative to help cities use open data better. The What Works Cities initiative partners with the Harvard Kennedy School, Johns Hopkins University, Results for America, and the Sunlight Foundation, to provide technical training to 100 mid-sized cities (with population between 100,000 to 1,000,000) chosen from the ones that apply.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

UNESCO publică portalul datelor deschise

UNESCO a lansat un nou portal interactiv de date deschise, cu urmărire interactivă a proiectelor din întreaga lume şi o defalcare a bugetului total. Portalul dispune de o hartă interactivă cu toate proiectele globale şi oferă informaţii bugetare cu privire la toate proiectele. De asemenea, portalul arată datele în funcţie de regiune, sector sau temă specifică, cu informaţiile privind donatorul, statusul proiectului şi rapoartele în profunzime despre proiect. Portalul este parte a unui trend în creştere în rândul agenţiilor de ajutor de a publica site-uri interactive care afişează informaţiile financiare şi permit creşterea transparenţei.

Când open data întâlneşte open government...

Tehnologia este partea cea mai simplă a construirii unei societăţi deschise. Latura umană este mult mai dificilă. Expertul în social enterprise Kate Beecroft a moderat un panel la evenimentul Open Source Open Society care a explorat modul în care datele deschise pot duce la un stil mai deschis de guvernare.

WEEKLY OVERVIEW

UNESCO publishes open data portal

UNESCO has launched a new interactive open data portal, with interactive tracking of projects across the globe and a breakdown of its total budget. The portal features a large interactive map with all of its global projects, and provides budgetary information on all projects. It also shows data according to region, sector or specific theme, with donor information, project status and in-depth project reports provided. The portal is part an increasing trend in aid agencies to publish interactive sites that display all financial information and allow for greater transparency in their work.

Where open data meets open government...

Technology is the easy part of building an open society. Deal with the human side of the problem is much tougher. Social enterprise expert Kate Beecroft moderated a panel at Open Source Open Society looking at how open data can lead to a more open style of government.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Cum se calculează ROI-ul datelor deschise

Mandatul din 2013 al Casei Albe a stimulat multe agenţii din SUA să acţioneze, însă simpla deschidere a datelor pentru a îndeplini cerinţele nu înseamnă că datele vor fi utile. Pentru a sprijini managerii IT să decidă ce seturi de date merită să fie deschise, a fost creată o nouă formulă pentru a simplifica procesul.

Datele deschise şi orizontul guvernului următor

În prima zi oficială a campaniei electorale, este oportun să ne întrebăm care este viitorul datelor deschise. Vestea bună este că viitorul mişcării de deschidere a datelor guvernamentale şi din sectorul privat în beneficiul binelui comun şi pentru crearea de oportunităţi în vederea lansării unor noi business-uri pare promiţător în Marea Britanie.

WEEKLY OVERVIEW

How to calculate open data's ROI

The White House’s 2013 mandate to open data has spurred many US agencies to act, but just opening data to meet requirements doesn’t mean the data will be useful. To help agency IT managers decide what datasets are worth opening, a new formula offers an entrée to the thought process

Open data and the horizon of the next government

On the first official day of the general election campaign, it is opportune to pose the question of what the future of open data might be. The good news is the future of the movement to open up government and private sector data to benefit the common good and create opportunities for the launch of new businesses would seem to be bright, in the UK.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Pionierii de Date Tehnologice din Africa se adună pentru a porni Revoluţia Datelor Deschise

Conduse de World Wide Web Foundation, cincizeci de organizații africane ale societății civile, susţinători ai datelor deschise și pionieri tehnologici se vor aduna pentru a face primii pași în direcția instituirii unei noi politici revoluționare și al unui cadru de investiții pentru a deschide datele guvernamentale în Africa. În urma apelului ONU pentru o revoluție de date, această coaliție de organizații va agrea următoarele măsuri concrete pentru a debloca potențialul datelor deschise pe întreg continentul, despre care experții sunt de acord că ar putea sprijini combaterea corupției, creşterea inovaţiei și îmbunătățirea serviciilor guvernamentale.

WEEKLY OVERVIEW

African Technology Data Pioneers Gather to Spark Open Data Revolution

Led by the World Wide Web Foundation, fifty African civil society organisations, open data advocates and technology pioneers will come together to take the first steps towards establishing a groundbreaking new policy and investment framework to open up government data in Africa. Following the UN's call for a Data Revolution, this coalition of organisations will agree concrete next steps to unlock the potential of open data across the continent, which experts agree could help beat corruption, spark innovation and improve government services.

CGE participă la Club de Presa cu tema “Protecția datelor personale în activitatea jurnaliștilor”

Centrul de Guvernare Electronică participă pe data de 25 martie la clubul de presa "Protecția datelor cu caracter personal în activitatea jurnaliștilor", organizat de Centrul Independent de Jurnalism. Evenimentul va începe la ora 16:00 şi va dura două ore.

Agenda discuţiilor va cuprinde teme privind cadrul legal şi internaţional care reglementează domeniul protecţiei datelor personale; accesul la informaţie, investigaţii jurnalistice şi aspecte privind respectul eticii presei în activitatea jurnalistică.

Republica Moldova la Conferinţa Internaţională privind Datele Deschise

Pe data de 16 martie 2015, la Kiev, are loc Conferinţa Internaţională a Datelor Deschise, un eveniment amplu dedicat profesioniştilor din zona datelor deschise, guvern și lideri din industria IT.

Evenimentul este centrat pe trei mari teme: deschiderea guvernului cu ajutorul datelor, practici globale privind datele deschise, proiecte bazate pe date deschise. În cadrul conferinţei, 19 speakeri internaţionali împărtășesc experiențele lor și discută posibile modalități pentru dezvoltarea Datele Deschise în Ucraina.