Eşti aici

Noutăți

WTIS 2014

The Electronic Government Center will be present at the 12th World Telecommunication/ICT Indicators Symposium (WTIS) taking place in Tbilisi, Georgia during 24-26 November, 2014.

WTIS-2014 brings together ICT ministers, heads of national telecom/ICT regulatory authorities and national statistical offices, heads of international organizations, chief executive officers of private sector companies, and statistical experts from around the world. e-Government Center will be represented at the event by Livia Turcanu, Product Platform Consultant who will make a presentation with the “Data quality, big data, open data” panel.

WTIS 2014

Centrul de Guvernare Electronică va fi prezent la cel de-al 12-lea Simpozion Mondial al Indicatorilor ITC/Telecomunicații (WTIS) care se desfășoară la Tbilisi, Georgia în perioada 24 - 26 noiembrie 2014.

WTIS-2014 reunește miniștrii TIC, directori de autorități de reglementare naționale de telecomunicații/TIC și oficii naționale de statistică, conducători de organizații internaționale, directori executivi de companii din sectorul privat, și experți statistici din întreaga lume. Centrul de Guvernare Electronică va fi reprezentat la eveniment de către Livia Țurcanu, Product Platform Consultant, care va susține o prezentare în cadrul panelului “Data quality, big data, open data”.

Atelier de lucru privind Datele Guvernamentale Deschise

Centrul de Guvernare Electronică, împreună cu Institutul pentru o Guvernare Deschisă organizează vineri, 21 noiembrie, “Atelierul de lucru privind Datele Guvernamentale Deschise - Provocări şi factori de succes”.

Temele principale abordate în cadrul evenimentului vor face referire la dificultățile întâmpinate în implementarea politicii și a principiilor datelor deschise în Republica Moldova, și cum pot fi acestea depășite. De asemenea, vor fi aduși în discuție factorii de success din perspectiva coordonatorilor de date deschise.

Lansarea proiectului Twinning

Centrul de Guvernare Electronică a participat luni, 17 noiembrie, la seminarul de lansare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC): “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere în Republica Moldova”.

La evenimentul de lansare au luat parte mai mulți membrii ai delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelenţa sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei în Republica Moldova precum și partenerii de proiect.

Anunț privind lansarea consultărilor publice în vederea elaborării Catalogului de date deschise

Ministerul Educație anunță lansarea consultărilor publice în vederea elaborării Catalogului de date deschise.

Catalogul de date deschise urmează să cuprindă lista categoriilor de date colectate, analizate și distribuite de către Ministerul Educației. (ex: lista instituțiilor de învățământ preuniversitar din Republica Moldova; numărul absențelor în instituțiile de învățământ preuniversitar pentru fiecare unitate teritorial administrativă; cheltuielile pentru salariul personalului didactic în instituțiile de învățământ preșcolar, etc.)

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

EU commits €14.4m to support open data across Europe

The European Union has committed €14.4m (£11m) towards open data with projects and institutions lead by the Open Data Institute (ODI), Southampton University, the Open University and Telefonica. The funding is the largest direct investment into open data startups globally and will be used to fund three separate schemes covering startups, open data research and a new training academy for data science.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

UE angajează 14,4 milioane euro pentru a sprijini datele deschise în întreaga Europa

Uniunea Europeană s-a angajat să investească 14.4 m € (£11m) în date deschise cu proiecte și instituții conduse de Institutul de Date Deschise (ODI), Universitatea Southampton, Universitatea Open și Telefonica. Finanțarea este cea mai mare investiție făcută în datele deschise de când acestea au luat amploare globală și vor fi folosite pentru a finanța trei sisteme diferite, acoperind start-upurile, cercetările în domeniul datelor deschise și o nouă academie de formare pentru știința de date.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Оценивая Значение Открытых Данных

Основной целью программ по открытым данным является увеличение уровня прозрачности. Открытие данных является способом предоставления гражданам доступа к деятельности и процессам государственных учреждений. Открытые данные также могут усилить сотрудничество между гражданами и государственными учреждениями, а также увеличить уровень их участия. Однако, транспарентность может быть достаточно затратной.

WEEKLY OVERVIEW

Measuring the Value of Open Data

A major goal of open data programs is to increase transparency. Making data open is a way to provide citizens with a view into the activities and processes of public institutions. Open data can also improve collaboration between citizens and public agencies and increase the level of civic participation. However, transparency can be costly.

OVERVIEW SĂPTĂMÂNAL

Măsurarea valorii Datelor Deschise

Un obiectiv major al programelor de date deschise este creșterea transparenței. Deschiderea datelor reprezintă o modalitate de a oferi cetățenilor o perspectivă asupra activităților și proceselor instituțiilor publice. Datele deschise pot îmbunătăți, de asemenea, colaborarea între cetățeni și agențiile publice și pot crește nivelul de participare civică. Cu toate acestea, transparență poate fi costisitoare.