You are here

Plătim pentru școli ce pustiesc

În perioada 2005-2012, în Republica Moldova au fost instruiți în medie 430 mii elevi pe an, cu o tendință puternică de reducere a numărului de elevi de la an la an. Astfel, observăm o tendință de scădere a numărului mediu de elevi pe școală, de la 333 elevi în 2005 la 263 elevi în 2013. În timp ce numărul școlilor a diminuat cu 10,2% (157 școli închise), numărul de elevi a scăzut cu 29,2%. Cele mai multe școli au fost închise în zona centru (60), 40 școli în zona nord, 26 școli în municipiul Chișinău, 25 școli în zona sud, și 6 în UTA Găgăuzia. În municipiul Bălți nu a fost închisă nicio școală pe parcursul ultimilor șapte ani.

Din totalul cheltuielilor pentru învățământ în anul 2012, 51,3%, sau circa 3,8 miliarde lei (3.792.803.972 MDL) au fost cheltuiți pentru învățământul primar și secundar general; sau 4,3% din Produsul Intern Brut (în comparație cu 3,8% din PIB în anul 2005). Observăm o scădere a numărului de elevi și o creștere a cheltuielilor din Bugetul Public Național (BPN) pentru învățământul primar și secundar. Astfel, în perioada 2005-2012, valoarea medie a cheltuielilor din BPN pentru învățământul primar și secundar general a crescut de la circa 2,8 mii lei pe elev la 10,4 mii (termeni nominali).

În ce privește structura cheltuielilor din BPN în ultimii șapte ani, 65% au fost alocate pentru cheltuieli de personal, 26% pentru cheltuieli curente și 9% pentru cheltuieli capitale. Structura cheltuielilor denotă faptul că finanțarea școlilor este direcționată pentru salariile cadrelor didactice, asigurarea mentenanței infrastructurii existente, în timp ce pentru cheltuieli capitale rămâne cea mai mică parte din alocări.

Budget Stories poate fi accesat la http://budgetstories.md/.
Detalii: contact@budgetstories.md, sau +373 22 92 99 94.

Categorie: