You are here

Guvernul Republicii Moldova lansează prima platformă electronică de gestionare a asistenței externe

Cancelaria de Stat a lansat o hartă interactivă cu privire la gestionarea asistenței externe. Noua platformă prevede monitorizarea programelor de asistență externă, vizualizarea grafică și pe hărți a proiectelor, localizarea lor geografică, precum și posibilitatea de generare a rapoartelor la solicitarea utilizatorilor.

Astfel, platforma amp.gov.md oferă posibilitatea vizualizării tuturor proiectelor realizate sau în curs de derulare, precum și donatorii, permițând cetățenilor monitorizarea resurselor financiare și a modului în care sunt utilizate acestea. Platforma este ușor de utilizat, donatorii putând fi identificați pe harta geografică după culoare. Mai mult, pot fi identificate chiar și străzile unde au fost realizate proiectele.

Site-ul va fi actualizat trimestrial și în timp real cu informații despre realizarea proiectelor. În prezent, în Republica Moldova sunt în proces de implementare proiecte în valoare de 2,2 mlrd euro. Principalii donatori ai Republicii Moldova sunt Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Investiții, Statele Unite ale Americii, Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, Banca Mondială și alții.

Noul sistem informațional a fost realizat de Cancelaria de Stat, cu suportul PNUD și al companiei Development Gateway și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova.

Un astfel de sistem informațional de management (AMP) este utilizat în peste 20 de țări și are scopul de a asigura o înaltă accesibilitate a datelor cu privire la mijloacele financiare oferite de partenerii de dezvoltare.

Platforma face parte din eforturile guvernului de a oferi cetățenilor acces la date deschise.

Categorie: