Centrul Informaţional Agricol

Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” este agentul economic independent cu drepturi de persoană juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul agro-industrial, de coordonarea activităţilor de implementare a principiului „e-Agriculture” şi de consolidarea și integrarea resursei informaționale agricole la resursa informațională a statului.