129 найдено массивов данных

 • Indicii preturilor in constructii

  Date privind indicii preturilor producatorilor in constructie; Indicii preturilor la lucrarile de constructii-montaj pe ramuri ale economiei nationale.
 • Constructii realizate in antrepriza

  Date privind darea in folosinta a caselor de locuit, pe forme de proprietate; Repartizarea caselor de locuit dupa materialele peretilor, dupa numarul de etaje, dupa numarul...
 • Invatamint (indicatori principali)

  Date referitoare la numarul institutiilor de invatamint pe tipuri si forme de proprietate; Elevi/studenti pe tipuri de institutii de invatamint; Gradul de cuprindere in...
 • Educatia timpurie

  Date privind numarul institutiilor prescolare pe forme de proprietate; Copii in institutii prescolare pe virsta si medii; Capacitatea institutiilor prescolare; Cadre...
 • Invatamintul primar si secundar general

  Date privind numarul institutiilor si elevilor in invatamintul primar si secundar general, pe tipuri de institutii si medii; Elevi in institutiile de invatamint primar si...
 • Invatamintul profesional tehnic secundar

  Date privind numarul institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli; Absolventii institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli;...
 • Invatamintul profesional tehnic postsecundar (colegii) Популярное

  Date privind numarul absolventilor colegiilor pe forme de proprietate; Elevi in colegii pe specialitati; Colegii de stat dupa forma de finantare; Absolventii colegiilor...
 • Invatamintul superior

  Date privind numarul de studenti in institutiile de invatamint superior pe domenii generale de studii si cicluri; Absolventii institutiilor de invatamint superior;...
 • Institutii medicale Популярное

  Date privind numarul medicilor, in profil teritorial, pe unele specialitati; Reteaua institutiilor medicale; Numarul paturilor in spitale, conform specializarii,in profil...
 • Morbiditatea populatiei Популярное

  Date privind morbiditatea populatiei pe principalele clase de boli, prin unele boli infectioase, prin boli venerice, prin tulburari mintale si de comportament, prin tulburari...
 • Imunizarea copiilor Популярное

  Date privind numarul copiilor cuprinsi cu vaccinari preventive.
 • Intreruperi de sarcina

  Date privind numarul intreruperilor de sarcina, pe grupe de virsta.
 • Persoane cu dizabilitati Популярное

  Date privind numarul persoanelor in virsta de 16 ani si peste, recunoscute invalizi pentru prima data, pe cauze de invaliditate, conform gradului de invaliditate, pe sexe, grupe...
 • Cheltuieli pentru ocrotirea sanatatii

  Date privind cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii din bugetul consolidat.
 • Protectia sociala a populatiei

  Date privind numarul persoanelor care primesc pensii; Pensionari aflati in evidenta organelor de asistenta sociala; Pensionari de invaliditate dupa sexe si grupe de...
 • Cultura

  Date privind numarul de biblioteci publice, in profil teritorial; Teatre si institutii muzicale; Instalatii cinematografice; Muzee; Editarea cartilor si brosurilor,...
 • Sport

  Date privind numarul de constructii sportive, centre de cultura fizica si de intremare a sanatatii; Scoli sportive pentru copii si tineret; Sportivi pregatiti (trecuti o...
 • Capacitatea structurilor de primire turistica Популярное

  Date privind capacitatea existenta a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare, la 31 decembrie, pe tipuri de structuri, pe raioane. Hoteluri si...
 • Frecventarea structurilor de primire turistica

  Date privind activitatea turistica a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare; Turisti nerezidenti cazati in structurile de primire turistica...
 • Activitatea agentiilor de turism si turoperatorilor

  Date privind activitatea agentiilor de turism si turoperatori, dupa scopul vizitei; Turism receptor organizat de titularii de licente de turism, pe tari de origine;...