Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor

Expertiza tehnică în construcţii stabileşte modul, formele, obiectele, conţinutul şi subiecţii implicaţi în efectuarea expertizelor tehnice ale construcţiilor și are drept scopul menţinerea stării tehnice a construcţiilor în corespundere cu prescripţiile tehnice, reducerii gradului de risc al construcţiilor în urma intervenţiilor care au loc la construcţiile existente în corespundere cu exigenţele esenţiale prevăzute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Valerian Tovarnițchi, Direcția construcții, materi
Date noi da
Frecvența de actualizare