Lista intreprinderilor titulare ale certificatului de securitate pentru instalatiile cu un potential risc de iradiere

În acest set de date este prezentata lista titulatilor de cerificate de securitate (numele titularului, locul desfasurarii activitatii, numarul autorizatiei, perioada de valabilitate a autorizatiei, genul de activitate s.a.). Certificatul de securitate este documentul care atestă inofensivitatea instalatiei (utilajului) cu surse de radiatii ionizante şi corespunderea lui standardelor, regulilor si normativelor tehnice, altor acte normative care reglementeaza exploatarea în siguranta a instalatiilor (utilajelor) cu un potential risc de iradiere. Certificatul de securitate este eliberat de catre Agentia Nationala pentru Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор N. Vasilieva
Date noi da
Frecvența de actualizare