Rezultatele implementării Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.664 din 03.06.2008 a fost iniţiat întru dezvoltarea abilităţilor de întreprinzător ale tinerilor în zonele rurale şi se implementează în perioada 2008-2013. PNAET este structurat în trei componente, în cadrul cărora se oferă instruire gratuită şi credite comerciale rambursabile în sumă de până la 300 mii lei cu maturitatea de până la 5 ani, din resursele împrumuturilor externe ale statului pentru susţinerea sectorului real de producere, finanţarea procurărilor de echipamente şi utilaje noi de producere şi servicii. La rambursarea fără întârzieri a sumei principale a împrumutului, 40% a acestuia devine grant nerambursabil fără dobândă.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Anastasia Rosca
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Directia politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii