Condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice

Condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, prezentate de către autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Sergiu Copăcean
Date noi nu
Frecvența de actualizare trimestrial
Instituția sau direcția responsabilă ANRCETI