Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali

  • Denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;

  • Sediul şi numărul de telefon a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual;

  • Numele de familie, prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de audit;

  • Seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;

  • Informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Ala Vizir
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Direcția Reglementarea Contabilității și Auditului în Sectorul Corporativ