Modelele Anexelor nr.8 - nr.14 la Registrul patrimoniului public

Autorităţile publice prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice o dată pe an, pînă la 15 aprilie, dările de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea acestora, modalităţile şi rezultatele utilizării lui, potrivit situaţiei de la 1 ianuarie a fiecărui an, conform modelelor specificate în anexele nr.8 - nr.14 la Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin HG nr.975 din 06 iunie 2008.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Marcela Russu
Date noi da
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă APP, Directia evidenta patrimoniului public si analiza financiara