Consumul biochimic de Oxigen la 5 zile

Consumul biochimic de Oxigen la 5 zile ilustează concentraţia de substanţe organice biodegradabile din apă. Cu cît mai mari sunt valorile CBO5, cu atît este mai mică concentraţia de oxigen dizolvat în apă. Setul prezintă datele prividn COB5 şi concentraţia amoniului în ape.

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Gavril Gîlcă
Date noi nu
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Serviciul Hidrimeteorologic de Stat, Direcţia Monitoring al Calitaţii Mediului