Volumul de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare

Данные и Ресурсы

Дополнительная информация

Поле Величина
Администратор Dumitru Osipov
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Inspectoratul Ecologic de Stat