Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este organul central al serviciului public de specialitate, abilitat cu: promovarea politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sale sociale, implementarea politicii de migraţie a forţei de muncă monitorizarea activităţii agenţiilor private pentru ocuparea forţei de muncă.

MISIUNEA:
susţinerea implementării strategiilor naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, prin asigurarea accesului egal la programe şi servicii de ocupare calitative şi bine direcţionate.

FUNCŢII:
• informare pe piaţa muncii;
• medierea muncii;
• administrarea măsurilor active;
• administrarea măsurilor pasive.

Beneficiarii serviciilor ANOFM:
• agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi;
• persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
• cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la muncă peste hotare;
• cetăţenii străini angajaţi la muncă în Republica Moldova.

ANOFM este prezentă pe întreg teritoriul ţării prin 35 de agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

Toate serviciile sunt oferite gratuit.