Academia de Stiinţe a Moldovei

Academia de Științe a Moldovei (ASM), este principala organizație științifică din Republica Moldova, care coordonează cercetarea în toate segmentele științei și tehnologiei. Academia de Ştiinţe este unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, este coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova. Academia de Ştiinţe are calitatea de persoană juridică şi statut autonom, funcţionează pe principiile autoadministrării.