Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Compania Naţională de Asigurări în Medicină – organizaţie autonomă de nivel naţional, care gestionează sistemul de finanţare în sănătate. Obiectivele Companiei sunt: organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, controlul calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea cadrului normativ aferent asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.