Agenţia Achiziţii Publice

Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice.