129 seturi de date găsite

 • Indicii preturilor in constructii

  Date privind indicii preturilor producatorilor in constructie; Indicii preturilor la lucrarile de constructii-montaj pe ramuri ale economiei nationale.
 • Constructii realizate in antrepriza

  Date privind darea in folosinta a caselor de locuit, pe forme de proprietate; Repartizarea caselor de locuit dupa materialele peretilor, dupa numarul de etaje, dupa numarul...
 • Invatamint (indicatori principali)

  Date referitoare la numarul institutiilor de invatamint pe tipuri si forme de proprietate; Elevi/studenti pe tipuri de institutii de invatamint; Gradul de cuprindere in...
 • Educatia timpurie

  Date privind numarul institutiilor prescolare pe forme de proprietate; Copii in institutii prescolare pe virsta si medii; Capacitatea institutiilor prescolare; Cadre...
 • Invatamintul primar si secundar general

  Date privind numarul institutiilor si elevilor in invatamintul primar si secundar general, pe tipuri de institutii si medii; Elevi in institutiile de invatamint primar si...
 • Invatamintul profesional tehnic secundar

  Date privind numarul institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli; Absolventii institutiilor de invatamint secundar profesional pe tipuri de scoli;...
 • Invatamintul profesional tehnic postsecundar (colegii)

  Date privind numarul absolventilor colegiilor pe forme de proprietate; Elevi in colegii pe specialitati; Colegii de stat dupa forma de finantare; Absolventii colegiilor...
 • Invatamintul superior

  Date privind numarul de studenti in institutiile de invatamint superior pe domenii generale de studii si cicluri; Absolventii institutiilor de invatamint superior;...
 • Institutii medicale

  Date privind numarul medicilor, in profil teritorial, pe unele specialitati; Reteaua institutiilor medicale; Numarul paturilor in spitale, conform specializarii,in profil...
 • Morbiditatea populatiei

  Date privind morbiditatea populatiei pe principalele clase de boli, prin unele boli infectioase, prin boli venerice, prin tulburari mintale si de comportament, prin tulburari...
 • Imunizarea copiilor

  Date privind numarul copiilor cuprinsi cu vaccinari preventive.
 • Intreruperi de sarcina

  Date privind numarul intreruperilor de sarcina, pe grupe de virsta.
 • Persoane cu dizabilitati

  Date privind numarul persoanelor in virsta de 16 ani si peste, recunoscute invalizi pentru prima data, pe cauze de invaliditate, conform gradului de invaliditate, pe sexe, grupe...
 • Cheltuieli pentru ocrotirea sanatatii

  Date privind cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii din bugetul consolidat.
 • Protectia sociala a populatiei

  Date privind numarul persoanelor care primesc pensii; Pensionari aflati in evidenta organelor de asistenta sociala; Pensionari de invaliditate dupa sexe si grupe de...
 • Cultura

  Date privind numarul de biblioteci publice, in profil teritorial; Teatre si institutii muzicale; Instalatii cinematografice; Muzee; Editarea cartilor si brosurilor,...
 • Sport

  Date privind numarul de constructii sportive, centre de cultura fizica si de intremare a sanatatii; Scoli sportive pentru copii si tineret; Sportivi pregatiti (trecuti o...
 • Capacitatea structurilor de primire turistica

  Date privind capacitatea existenta a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare, la 31 decembrie, pe tipuri de structuri, pe raioane. Hoteluri si...
 • Frecventarea structurilor de primire turistica

  Date privind activitatea turistica a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare; Turisti nerezidenti cazati in structurile de primire turistica...
 • Activitatea agentiilor de turism si turoperatorilor

  Date privind activitatea agentiilor de turism si turoperatori, dupa scopul vizitei; Turism receptor organizat de titularii de licente de turism, pe tari de origine;...