2 seturi de date găsite

  • Activitatea CNEJ

    Date statistice semestriale privind activitatea Centrului Naţional de Expertize Judiciare
  • Lista oficiilor CNEJ Popular

    Lista oficiilor Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe teritoriul Republicii Moldova cu indicarea genurilor de expertiză efectuate