Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor si serviciilor) (CSPM)

Clasificatorul Statistic al Produselor (Bunurilor şi Serviciilor) este destinat pentru utilizarea în calitate de limbaj informaţional unic la colectarea, prelucrarea şi schimbul interstatal de informaţie statistică privind producţia. Pus în aplicare prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 4 din 26.12.2008. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385&

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Svetlana Bulgac
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate