CAEM, rev. 2

URL: http://www.statistica.md/public/files/Clasificatoare/caem_rev2.zip

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2, (CAEM-2) reprezintă baza de colectare şi acordare a unui larg spectru de date statistice pe tipuri de activităţi economice în sfera statisticii economice (de exemplu, producerii, ocupaţiei, conturi naţionale) şi alte domenii ale statisticii. Aici sunt puse la dispoziţie principalele concepte şi indicaţii metodologice pentru înţelegerea şi utilizarea CAEM Rev.2 în procesul de pregătire a datelor statistice. Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2, armonizează integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE, 2 reviziune) şi asigură un raport de 1:1. Datele statistice obţinute în baza CAEM-2 sunt comparabile la nivel european şi, în linii generale, la nivel mondial. Utulizarea CAEM-2 în sistemul statistic naţional este obligatorie. Aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009. Pus în aplicare de la 01.01.2014.

Previzualizarea nu este disponibilă.
No handler defined for data type: zip.

Informație adițională

Cîmp Valoare
Ultima actualizare Iulie 21, 2014
Creat Iulie 21, 2014
Format unknown
Licență License Not Specified
createdover 5 years ago
date from2009-12-29 00:00:00
date to2009-12-29 00:00:00
idb8390d4a-3c1c-48bd-b541-a10d9f5e1615
last modifiedover 5 years ago
position1
resource group idb3a502e8-0934-4cc2-b5a1-9a2df3e60993
resource typeapi
revision idc470db2a-d3ac-42f6-b718-4a8d59908775
stateactive