Comerţ interior de servicii (serii lunare)

Date privind cifra de afaceri in serviciile de piata pentru populatie; Cifra de afaceri la intreprinderile cu activitate principala de servicii de piata prestate intreprinderilor; Indicii lunari a volumului de servicii cu plata prestate populatiei, prin unitatile oficial inregistrate.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Larisa Carpusor
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar