Registrul de evidenţă a documentaţiei de proiect a obiectelor social-comunale şi de locuit în domeniul supravegherii tehnice-gaze (mun. Bălți)

Înregistrarea documentaţiei de proiect a OIP se efectuieză în registrul proiectelor Inspecţiilor de profil. Documentaţia de proiect a OIP se transmite inspecțiilor de profil în baza cererii solicitantului după înregistrarea cererii menționate la Secţia Tehnică Coordonare şi Analiză din cadrul IPSSTOIP şi avizarea de către şeful IPSSTOIP. De către inspectorul de sector al inspecției de profil, după verificarea documentaţiei de proiect a OIP, i se atribuie numărul de ordine conform registrului, după care se aplică ştampila specială pe memoriul explicativ a proiectului. Ştampila se completează (se indică numărul de înregistrare a proiectului, data înregistrării şi semnătura inspectorului, care a înregistrat proiectul).

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Raileanu Iurie, Stina Nicolae
Date noi da
Frecvența de actualizare