Specialiști atestați din domeniul construcțiilor

Specialiști atestați din domeniul construcțiilor: verificatori de proiecte, elaboratori de devize, proiectanți, diriginți de șantier, experți tehnici, responsabili tehnici, diriginți de executare a lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor, specialiști din laboratoare de încercări în construcții, responsabili tehnici pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Popov Artiom
Date noi nu
Frecvența de actualizare la necesitate
Instituția sau direcția responsabilă Direcția urbanism, construcții și locuințe