Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali

  • Denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;

  • Sediul şi numărul de telefon a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual;

  • Numele de familie, prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de audit;

  • Seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;

  • Informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Ala Vizir
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Direcția Reglementarea Contabilității și Auditului în Sectorul Corporativ