Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului este suspendată

Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

Datele conțin:

  • Numele de familie, prenumele аuditorului;

  • Datele privind certificatul de calificare eliberat (seria, numărul, data eliberării, domeniul).

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Ala Vizir
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Direcția Reglementarea Contabilității și Auditului în Sectorul Corporativ