Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor pe anul 2013

Expertiza tehnică în construcţii stabileşte modul, formele, obiectele, conţinutul şi subiecţii implicaţi în efectuarea expertizelor tehnice ale construcţiilor și are drept scopul menţinerea stării tehnice a construcţiilor în corespundere cu prescripţiile tehnice, reducerii gradului de risc al construcţiilor în urma intervenţiilor care au loc la construcţiile existente în corespundere cu exigenţele esenţiale prevăzute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Valerian Tovarnițchi
Date noi nu
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Serviciul atestare tehnico-profesională