Ministerul Culturii

Ministerului Culturii oferă informaţii referitoare la acţiunile ce ţin de dezvoltarea politicilor culturale, programelor şi proiectelor de stat în domeniul culturii, promovarea artelor, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural.