Ministerul Tineretului şi Sportului

Oferim informaţii cu privire la implementarea şi elaborarea politicii naţionale în domeniul tineretului şi sportului, dezvoltarea şi modernizarea continuă a sistemului instituţional din domeniu, crearea condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării, promovarea culturii fizice şi sportului, formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi sportului.