Date privind rentabilitatea venitului din vinzari, rentabilitatea activelor, rentabilitatea capitalului propriu a activitatii economico-financiare a societatilor pe actiuni cu cota de stat mai mare de 30%

Listele constituie o parte componenta a Raportului privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice, care este plasat pe pagina web a Agentiei Proprietatii Publice www.app.gov.md in compartimentul "Procesul administrarii"

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Russu Marcela
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă APP