Capacitatea structurilor de primire turistica

Date privind capacitatea existenta a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare, la 31 decembrie, pe tipuri de structuri, pe raioane. Hoteluri si structuri similare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Janeta Savva
Date noi da
Frecvența de actualizare anual