Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA

Date privind recreditarea de stat

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Tatiana Lupanciuc
Date noi nu
Frecvența de actualizare trimestrial
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia datorii publice, Secţia recreditare