Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii de intervenție

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2013, Fondului național pentru dezvoltare regională i-au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 191.25 mil. lei. În conformitate cu prioritățile de dezvoltare regională, aprobate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015, alocațiile prevăzute implementării pentru 26 proiecte investiționale în sumă de 235,87 mil.lei au fost repartizate pe domenii de intervenții.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Rodica Rotari
Date noi da
Frecvența de actualizare anual
Instituția sau direcția responsabilă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor