InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Administrația Națională a Penitenciarelor43
Agenţia Achiziţii Publice4411
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenția Moldsilva106
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca314
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Agenția Proprietății Publice4711
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Rezerve Materiale77
Agenția Servicii Publice67436
Agenţia Turismului103
Biroul Naţional de Statistică130129
Biroulul Relaţii Interetnice22
Cancelaria de Stat927
Casa Naţională de Asigurări Sociale19912
Centrul Informaţional Agricol908
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Comisia Electorală Centrală55
Compania Naţională de Asigurări în Medicină158
Î.S. Air Moldova184
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră1813
Inspectoratul Național de Probațiune93
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Institutul Naţional de Standardizare62
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Ministerul Afacerilor Interne3,564122
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Ministerul Apărării7218
Ministerul Culturii2623
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Ministerul Economiei și Infrastructurii271115
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării112103
Ministerul Finanţelor52648
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Mediului8434
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Serviciul Fiscal de Stat28442
Serviciul Vamal1811