InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne3,365106
Ministerul Economiei și Infrastructurii18864
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Finanţelor44547
Serviciul Fiscal de Stat26742
Agenția Servicii Publice61837
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6730
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării6418
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6413
Casa Naţională de Asigurări Sociale19312
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice4011
Serviciul Vamal1311
Agenția Proprietății Publice4510
Compania Naţională de Asigurări în Medicină1010
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei459
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Centrul de Guvernare Electronică508
Centrul Informaţional Agricol908
Poliția de Frontieră88
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Cancelaria de Stat927
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenția Moldsilva86
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1055
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia Turismului103
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Oficiul Central de Probaţiune32
Î.S. Air Moldova22
Institutul Naţional de Standardizare62
Biroulul Relaţii Interetnice22
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202