InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne4,079124
Ministerul Economiei și Infrastructurii276118
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării115106
Ministerul Finanţelor68750
Serviciul Fiscal de Stat38943
Agenția Servicii Publice85741
Ministerul Mediului8434
Ministerul Culturii2623
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Apărării7318
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră6913
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale21712
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Vamal1811
Agenţia Achiziţii Publice5011
Agenția Proprietății Publice5711
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei539
Compania Naţională de Asigurări în Medicină228
Î.S. Air Moldova228
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenția Moldsilva106
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1615
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca384
Administrația Națională a Penitenciarelor93
Agenţia Turismului103
Inspectoratul Național de Probațiune93
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62