InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Biroul Naţional de Statistică130129
Ministerul Sănătăţii223125
Ministerul Afacerilor Interne3,564122
Ministerul Economiei și Infrastructurii271115
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării112103
Ministerul Finanţelor52648
Serviciul Fiscal de Stat28442
Agenția Servicii Publice67436
Ministerul Mediului8434
Ministerul Culturii2623
Ministerul Justiţiei4523
Ministerul Apărării7218
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor2218
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră1813
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6713
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale19912
Agenția Proprietății Publice4711
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Vamal1811
Agenţia Achiziţii Publice4411
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Compania Naţională de Asigurări în Medicină158
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul Informaţional Agricol908
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenţia Rezerve Materiale77
Cancelaria de Stat927
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene337
Agenția Moldsilva106
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Î.S. Air Moldova184
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice44
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca314
Administrația Națională a Penitenciarelor43
Agenţia Turismului103
Inspectoratul Național de Probațiune93
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62