InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne2,773100
Ministerul Economiei17563
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Finanţelor31643
Serviciul Fiscal de Stat18140
Ministerul Mediului8434
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor3833
Ministerul Justiţiei6228
Ministerul Culturii2623
Camera de Licenţiere14821
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor39519
Ministerul Apărării5118
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6113
Casa Naţională de Asigurări Sociale16112
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Serviciul Vamal1311
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Stare Civilă3811
Compania Naţională de Asigurări în Medicină1010
Agenţia Achiziţii Publice2010
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei339
Agenția Proprietății Publice379
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul de Guvernare Electronică508
Centrul Informaţional Agricol908
Poliția de Frontieră88
Cancelaria de Stat927
Agenția Moldsilva86
Centrul Naţional de Expertize Judiciare206
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1055
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca234
Agenţia Turismului103
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Întreprinderea de Stat “Cadastru”172
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202
Î.S. Air Moldova22
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Oficiul Central de Probaţiune11