InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne2,820106
Ministerul Economiei18663
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Finanţelor37546
Serviciul Fiscal de Stat22141
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6630
Ministerul Culturii2623
Camera de Licenţiere14821
Ministerul Apărării6118
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6313
Agenția Servicii Publice40812
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Serviciul Vamal1412
Casa Naţională de Asigurări Sociale17812
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Serviciul Stare Civilă5111
Agenția Proprietății Publice4510
Compania Naţională de Asigurări în Medicină1010
Agenţia Achiziţii Publice2210
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei409
Centrul de Guvernare Electronică508
Centrul Informaţional Agricol908
Poliția de Frontieră88
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Cancelaria de Stat927
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenția Moldsilva86
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1055
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca234
Agenţia Turismului103
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Oficiul Central de Probaţiune32
Î.S. Air Moldova22
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Întreprinderea de Stat “Cadastru”172
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202