InstituțieResurse publicateSeturi de date actualizate
Ministerul Sănătăţii223125
Biroul Naţional de Statistică122121
Ministerul Afacerilor Interne3,459106
Ministerul Economiei și Infrastructurii18864
Ministerul Educaţiei6657
Ministerul Finanţelor47647
Serviciul Fiscal de Stat27842
Agenția Servicii Publice64137
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor4336
Ministerul Mediului8434
Ministerul Justiţiei6730
Ministerul Culturii2623
Ministerul Apărării6418
Ministerul Tineretului şi Sportului1815
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare6613
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase3812
Casa Naţională de Asigurări Sociale19712
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru2711
Agenţia Achiziţii Publice4211
Serviciul Vamal1311
Agenția Proprietății Publice4610
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor369
Compania Naţională de Asigurări în Medicină149
Academia de Stiinţe a Moldovei139
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei509
Poliția de Frontieră88
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei228
Centrul de Guvernare Electronică508
Centrul Informaţional Agricol908
Cancelaria de Stat927
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor237
Centrul Naţional de Expertize Judiciare217
Agenţia Rezerve Materiale66
Agenția Moldsilva86
Comisia Electorală Centrală55
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală1375
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice55
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca294
Agenţia Turismului103
Inspectoratul Național de Probațiune93
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură33
Î.S. Air Moldova22
Biroulul Relaţii Interetnice22
Institutul Naţional de Standardizare62
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene202