Centrul de Guvernare Electronică

Centrul de Guvernare Electronică este o instituție publică înființată de către Guvernul Republicii Moldova în august 2010, pentru ca cetățenii R. Moldova să beneficieze de informații și servicii publice în regim non-stop, iar autoritățile să asigure transparența actului de guvernare, prin utilizarea și promovarea tehnologiilor informaționale în sectorul public.

Centrul de Guvernare Electronică este responsabil de elaborarea și aplicarea agendei de e-transformare, care include, printre altele, dezvoltarea platformei naționale de guvernare electronică și a sistemului electronic național, crearea serviciilor digitale și creșterea accesului populației la servicii publice digitale.

Centrul de Guvernare Electronică activează în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, în parteneriat cu Banca Mondială, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), sectorul privat, societatea civilă şi funcţionarii publici din Republica Moldova.